Polnix Sp. J.

Mazowieckie

  • 57 060 65 07
  • Warszawa
  • sklep.polnix.com.pl

Dane rejestrowe

Nazwa firmy Polnix Sp. J.
Forma prawna brak
NIP 522-02-03-914
KRS 0000052377
REGON 002196237

Lokalizacja

02-212 Warszawa
Bakalarska 2